Russen / Zeggen / Grassen

1

Bloemdek met 2 kransen van 3 duidelijke bloemdekbladeren aanwezig; Stengel zonder knopen; Bladeren vlak of priemvormig tot gootvormig

Juncaceae
(Russen, Veldbiezen)

1a

Bloemdek niet bestaande uit één of meerdere kransen; Bloemdekbladeren.

2

2

Geen bloemdek aanwezig, wel vliezige kafjes; Stengel met knopen; Bladeren in 2 rijen geplaatst.

Poaceae
(Grassen)

2a

Bloemdek gereduceerd tot haren of tot een urntje; Stengel driekantig, met merg gevuld; Bladeren in 3 rijen.

Cyperaceae
(Cypergrassen, Zeggen, Waterbiezen)

Terminologie

Aartje Term voor een aantal bloemen dat bij elkaar in een hartvormige structuur zit, vaak ondersteund door een schutblad. Een aartje is vaak een deelbloeiwijze, die weer onderdeel is van een bloeiwijze, die bijvoorbeeld bij grassen een AAR kan zijn.
Antiligula Structuur die bij grassen en zeggen tegenover de plaats staat waar al dan niet een tongetje aanwezig is. Komt zelden voor.
Bladschede Het gedeelte van het blad dat als een vrijwel gesloten koker om de stengel heen zit.
Bladschijf Het daadwerkelijke 'blad' van een gras of zegge, min of meer plat.
Bloeiwijze Een regelmatige structuur waarin bloemen gerangschikt staan, op een bloeiwijzesteel al dan niet met schutbladeren. Voorbeelden: aar, pluim, tros, tuil, scherm, hoofdje
Bloem Structuur met meeldraden,en/ stempel/stijl/vruchtbeginsel(s), of beiden, al dan niet met bloemdek.
Bloemdek Eén of meerdere kransen van duidelijke bloembladeren, zoals kroon of kelk, ook al zijn deze klein en onopvallend gekleurd. De term bloemdek wordt óók gebruikt als er sprake is van bloemdekbladeren waar geen onderscheid gemaakt kan worden tussen kroon of kelk (bijvoorbeeld bij lelie-achtigen, maar ook bij Russen en Veldbiezen)
Kafje Vliezige schutbladen onder de bloem van een gras geplaatst.
Knoop Verdikking in de stengel bij grassen
Ligula = tongetje is een rij haren of vliesje bij de overgang tussen bladschede en bladschijf. Bij grassen kan deze vliezig of harig zijn, bij zeggen, indien aanwezig, uitsluitend vliezig.
Nootje Naam voor het zaad van een zegge
Oortje Onderste gedeelte van de bladschijf dat met 2 sikkelvormige structuren de stengel gedeeltelijk of geheel omarmt
Schutblad Een bladachtige structuur (kan ook vliezig zijn) die onder een bloem of bloeiwijze is geplaatst. Begrippen die (vrijwel) hetzelfde aanduiden: hoogteblad, bractee, bracteool, omwindselblad.
Snavel Toegespitste structuur, vaak bij urntjes
Stempel Structuur van de stamper waarop de stuifmeelkorrels terecht komen. Eén of meer stempels staan op een stijl.
Stijl Draad/zuilvormige structuur waarop stempels staan
Urntje Een schutblad dat geheel om de vrucht heen gevouwen zit tot een soort kokertje, komt uitsluitend bij zeggen voor