Russenfamilie (Juncaceae)

Bladeren vlak, gewimperd, driezadige doosvrucht, soorten van droog grasland en vooral (leemhoudende) bossen.

Luzula (Veldbies)

Bladeren priemvormig rond of gootvormig, kaal, doosvrucht meerzadig, soorten van moerassen, pioniersmilieus op leemhoudende vochtige bodem.

Juncus (Rus)

A.  Rus (Juncus)

met onbehaarde stengel en mooie, bolvormige vruchtjes

1a       

Planten met liggende en soms wortelende stengels ; Bloemhoofdjes met een paar bloemen

Knolrus

1b

Planten rechtopstaand

2

2a

Bloemen alleenstaand

Greppelrus

2b

Bloemen met meerdere bij elkaar in hoofdjes

3

3a

Bladeren vlak, plant in pollen Lang schutblad boven de bloeiwijze

Tengere rus

grote bloemen dicht bij elkaar (stijve plant)

Trekrus

3b

Bladeren rondachtig     

4

4a

Middelhoge rus met vrij grote bloemen, ca. 3 mm

Zomprus

4b

Hoge russen

5

5a

Planten in duidelijke pollen:
- Stengel met merg gevuld, stengel glad geelgroen

Pitrus

- Stengel met merg gevuld, stengel in lengte geribbeld, donker

Biezenknoppen

- Stengel met dwarsschotten, zee-blauwgroene kleur

Zeegroene rus

5b

Planten zodevormend:
- Stengel onder bloeiwijze met tussenschotten, bladeren met tussenschotten. Stompe bloemdekbladeren.

Paddenrus (komt in Brabant nauwelijks voor)

- Stengel onder bloeiwijze zonder tussenschotten. Bladeren met tussenschotten. Spitse, bijna naaldvormige bloemdekbladeren

Veldrus

B. Veldbiezen (Luzula)

met haren op de stengel, wit gewimperd, vlak, grasachtig.

1a

Bloemen alleenstaand aan de takken van de bloeiwijze. komt voor in natte, rijke gebieden, vrij dichte polletjes, bladeren zijn glanzig diepgroen

Ruige veldbies

1b

Bloemen niet alleenstaand aan de takken

2

2a

Bloemen in meer dan 10-bloemige hoofdjes en plant los zodevormend met korte wortelstokken. heel sterk behaard, vroeg in het jaar. Aan de randen vd bladeren groeien enkele lange wimperharen.

Gewone veldbies

Plant in dichte pollen. later in het jaar, stengels staan stijf rechtop, vormt dichte pollen, De dofgroene bladeren zijn vaak wat rood aangelopen

Veelbloemige veldbies

2b

Bloemen in groepjes van 2-8 aan de takken

3

3a

Wortelbladen 5-20 mm breed, veel langer en breder dan de stengelbladen.

Grote veldbies

3b

Wortelbladen 3-6 mm breed, even lang als en weinig smaller dan de stengelbladen. Bloemdekbladen witachtig.

Witte veldbies

Juncus acuminatus Amerikaanse rus Nieuwe invasieve soort, komt veel voor in Huis ter Heide. De soort lijkt veel op Canadese rus, die mondjesmaat in het zuiden van Nederland voorkomt. Het belangrijkste verschil zit in de zaden; die van Canadese rus hebben witte aanhangsels, die van Juncus acuminatus niet, maar die hebben een netvormige oppervlakte. De stengels zijn vaak opvallend oranje aangelopen, zodat ook niet-bloeiende exemplaren van andere Russen onderscheiden kunnen worden.
Juncus canadensis Canadese rus Een bloeiwijze met schuin omhoog staande takken. Bloemhoofdjes met weinige tot tientallen bloemen. De bloemdekbladen zijn spits. De binnenste drie zijn iets langer dan de buitenste drie. Elke bloem heeft drie meeldraden.
schema-juncaceae