Uitsluitend hobby

De inhoud van deze website bevat voornamelijk aantekeningen voor eigen gebruik en materiaal dat van diverse kanten is toegestuurd of overgenomen voor mijn plantenhobby.
Niks wetenschappelijks, alleen praktisch voor mij om in het veld te kunnen naslaan.

paddenrus
speerdistel
sporenhoopjes gewone eikvaren